SIS Standard News nr 5, årgång 2 Maj 2003  

   
 
I DETTA NUMMER
Standarder ger lönsamhet Ny ergonomi-standard
"De bästa miljöindikatorerna" Kvalitetsbedömning av plastsvetsare
Vad är standarder? Namn&Nytt
 

Standarder ger lönsamhet – undersökning presenteras
torsdag den 22 maj

I en undersökning initierad av den tyska standardiseringsorganisationen DIN har de ekonomiska fördelarna med standardisering studerats. Resultatet kommer att presenteras av Prof.Dr. Ulrich Blum, Technische Universität Dresden, den 22 maj på seminiaret ”Lönsamhet och tillväxt med hjälp av standarder”.
  Seminariet arrangeras av SIS och Svenskt Näringsliv och bjuder på ett innehållsrikt program där bland andra Michael Treschow, Ericssons ordförande, kommer att hålla föredrag.
  Seminariet börjar klockan 14.00 och hålls hos ALMEGA på Blasieholmen i Stockholm. Dagen avslutas med diskussion och förfriskningar. Anmäl dig idag på www.sis.se

Upp

Lättare att designa maskiner med ny ergonomistandard
Det finns ett stort omfång av ergonomistandarder för maskinsäkerhet. Problemet har dock varit att få en bra överblick över dessa när nya maskiner ska designas.
  En ny ergonomistandard löser bekymret, det är en Europastandard som nu har fastställts till svensk standard. Den beskriver hur man ska tillämpa de olika standarderna vid designen av maskiner.
  - Där finns också en sammanställning och beskrivning av de ergonomistandarder för maskinsäkerhet som finns. Tidigare har det inte funnits en sådan översikt, säger Karin Hedén, ergonom och ordförande i SIS projektgrupp Belastningsergonomi.


Läs mer »

Upp

Vem vinner ”De bästa miljöindikatorerna”?
SIS Miljöledningsprojekt bjuder in till tävlingen De bästa miljöindikatorerna.
  Miljöindikatorer är till god hjälp för att bedöma effekten av det samlade miljöarbetet i ett företag eller en organisation. De är också en bra grund för den externa kommunikationen till intressenter och marknadsaktörer.
  - Vi vill få fram och visa goda exempel på hur man kan arbeta med indikatorer i miljöledningsarbetet, säger Lars Jonsson, projektledare på SIS.
  Tävlingen är öppen för alla företag och organisationer som infört miljöledningssystem enligt ISO 14001. Företaget eller organisationen behöver inte vara certifierade enligt ISO 14001, men måste vara aktiva i miljöarbetet och använda ISO 14000-seriens standarder i det fortlöpande miljöarbetet.


Läs mer »

Upp

Svetsare av plastmaterial kan kvalitetsbedömas
Nu ska svetsare av plastmaterial kunna kvalitetsbedömas.
  En ny Europastandard har precis blivit klar och innehåller termer och definitioner på hur kvalitetsbedömningen ska gå till. Testet vänder sig till svetsare som har jobbat i minst två år med plastmaterial.
  Den som testas ska bland annat svetsa ihop olika delar av ett rör, som därefter genomgår olika kontroller för att kolla hållbarheten. Kravet på examinatorn är att den inte ska ha utbildat svetsaren.
  - Den som klarar testet får ett certifikat som varar i två år. Svetsaren får ett intyg på vad den kan och konsumenten får en garanti på att den som man anlitar kan göra ett bra jobb, säger Reidun Löwendahl, projektledare på SIS.


Läs mer »

Upp

Vad är standarder?
När frågan dyker upp kan det vara knepigt att på ett enkelt och konkret sätt beskriva vad standarder är.
  Därför har SIS tagit fram företagspresentationen ”Det är inte pengar som får världen att fungera”, som på ett lättbegripligt sätt ger exempel på standarder som vi alla möter i vardagen.
  Den kan bland annat användas som en introduktion till standarder vid utbildningar och seminarier. Försvarets Materielverk, FMV, har nyligen beställt 150 exemplar av broschyren.
  - Vi kommer att använda den vid olika typer av informationstillfällen inom både FMV och Försvarsmakten. På våra seminarier informerar vi om såväl Natostandardisering som mer allmän standardisering, eftersom det används allt fler civila standarder inom försvaret, säger Leif Olsson, projektingenjör på FMV.
  Ditt företag eller din organisation kan kostnadsfritt beställa SIS företagspresentation via info@sis.se  

Upp

Namn&Nytt
Kjell Smedberg är ny ordförande i projektet Maskinsäkerhet i stål- och Metallverk (SIS/TK 261). Han efterträder Anita Odefalk.
  Kjell Smedberg är konstruktionschef på AB Sandvik Materials Technology, Process Support. Kjell Smedberg är elkraftingenjör och har drygt 30 års erfarenhet från tung industri , de senaste 18 åren från stål- och metallverk.
Göran Pettersson är ny ordförande för projektet Monteringsverktyg (SIS/TK 276). Han efterträder Roland Bjurling, Bahco Tools.
  Göran Pettersson är ansvarig och kravställare för stationsmekanik, kontaktdon, verktyg och installationsmetoder på Telia Sonera.

Upp

 
Standard News vill kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut elva gånger per år. Har du synpunkter på innehållet eller formen så är du självklart välkommen att kontakta oss.

Har du kolleger som också vill få SIS Standard News på e-post, be dem skicka sitt NAMN, FÖRETAG,
E-POST till: standardnews@sis.se

Vill du ej få SIS Standard News på e-post, avbryt prenumerationen genom att skicka e-post till standardnews@sis.se

Redaktör: Chatarina Dahlberg, tfn 08-555 520 20, chatarina.dahlberg@sis.se

Ansvarig utgivare: Olle Axenborg, tfn 08-555 520 19, olle.axenborg@sis.se

Kontakt: standardnews@sis.se
Hemsida: www.sis.se

SIS, Swedish Standards Institute
118 80 Stockholm
Tfn: 08-555 520 00
Fax: 08-555 520 01
Besök: Sankt Paulsgatan 6
 


 
Detta nyhetsbrev distribueras av
Relation & Brand AB
www.relationbrand.com
 

 
 
 

Aktuell utbildning

Skapa engagerande möten och workshops
-motivera dina medarbetare för ett effektivare ledningssystem.
Att lära sig leda möten på ett effektivt sätt, både med medarbetare och kunder, är avgörande för att nå önskvärda resultat i organisationen. Med rätt arbetsformer och förhållningssätt kan vi skapa energi och engagemang oavsett sakfråga.
Nästa kurstillfälle: 3-4 juni i Stockholm.


Läs mer »


Aktuell publikation

Paket med
ISO 9000

Är ditt företags kvalitetsledningssystem certifierat mot 1994 års utgåva av ISO 9001, 9002 eller 9003? Då är det hög tid att förnya det.
Nu kan du beställa de nya kvalitetslednings-standarderna Ledningssystem för kvalitet – Principer och terminologi (SS-EN ISO 9000), Ledningsystem för kvalitet – Krav (SS-EN ISO 9001) och Ledningsystem för kvalitet – Vägledning till verksamhetsförbättring (SS-EN ISO 9004), till ett förmånligt paketpris.


Läs mer »
 


Aktuell utbildning

Mål, mått och ständig förbättring (1 dag)
- drivkraft i verksamhetsutveckling.
Att kunna formulera mål, utforma mätmetoder och koppla det till ledningssystemet och verksamhetens processer kräver god kunskap och förståelse. Att utveckla och följa upp mål är än mer viktigt i nya ISO 9000. Nästa kurstillfälle: 27 maj i Stockholm.

Läs mer »


Aktuell publikation

Förändringar i
ISO 9001

ISO 9000-serien reviderades kraftigt i slutet av år 2000. Förändringar i ISO 9001 hjälper dig att förstå ändringarna och hur revisionen kommer att påverka ditt företags kvalitetsarbete. Varje avsnitt i standarden från 1994 jämförs här med den nya standardens krav och du får tips om vad du bör vara uppmärksam på.

Läs mer »